Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
20 Ян 2012

Проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"

Прочетена 27453 пъти
С подкрепата на Фондация Америка за България ССБ стартира проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност". 
 
Времетраене на проекта - 3 години. 
 
Общ размер на предоставения грант: 420,000 (четиристотин и двадесет хиляди) лева. 
 
Проектът е изграден около развитието на шест политики, определени да бъдат ключови за работата на съдебната власт в България. Предвиждат се институционални и професионални мерки, които ще доведат до нарастване на капацитета на ССБ и подобряване на работата на съдебните институции. 
 
Някои основни дейности на работа са: 
Измерване и изработване на норма на натовареност, 
Участие в управлението на съдебната власт, 
Медии и съдебна власт, 
Етика. 
Ще се работи за активно включване на съдии от цялата страна, като специален акцент се поставя върху работата с младшите съдии и съдиите извън София.
 
Основните цели на проекта са: 
Придържайки се към по-високи професионални и етични стандарти ССБ да стане платформа за изграждане на по-силна съдебна власт, която активно да участва в реформирането на съдебната система; 
Да се разработи набор от ключови за съдебната реформа политики. 
Да се даде възможност на повече съдии да изразяват своята гледна точка. 
Да се укрепи капацитета на ССБ. 
 
Основни дейности за постигането на тези цели: 
Провеждане на тримесечни кръгли маси и дискусии; 
Провеждане на годишна среща на съвипускниците от НИП; 
Провеждане на годишно събрание на ССБ; 
Издаване на тримесечен Съдийски вестник; 
Преработка на WEB страницата на Съюза. 
 
Информация за финансиращата организация 
Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.