Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Ян 2012

Годишно общо събрание за 2011 г.

Прочетена 1800 пъти
На 27 януари 2012 г. в хотел Тримонциум гр. Пловдив се проведе годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2011 г.
 
Гости насъбранието бяха проф. Лазар Груев, председател на ВКС, съдия Стефка Стоева – КС, съдия Румен Ненков – КС, Гергана Мутафова – зам.председател на Асоциацията на прокурорите в България, Владимир Първанов – зам.председател на Асоциация на административните съдии, Ленко Ленков – Фондация Америка за България.
 
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Отчетен доклад за дейността на ССБ за 2011 г.
 
2. Доклад на Контролния Съвет
 
 
3. Отчет на Правно-етичната комисия.
 
4. Изложение на предложения за изменения в Закона за съдебната власт
 
 5. Дискусия