Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
03 Ное 2010

Административният съд в Ямбол - носител на наградатa на Съвета на Европа и Европейската комисия за иновативни съдебни практики

Прочетена 8534 пъти

На 25.10.2010 г., световния ден на гражданското правосъдие, престижната награда ,,Кристални везни на справедливостта" (Crystal Scales of Justice) бе присъдена на Ямболския Административен съд измежду петдесет кандидатури от двадесет държави. Наградата бе присъдена от международно жури от изтъкнати юристи. 
Наградата се връчва за иновативни съдебни практики. Тя е присъдена на българския съд поради усилията му да подпомогне гражданите в разбирането на съдебния процес и информацията, свързана с него. 
Поощрително са споменати Австрия, Финландия и Словения съответно за политиката на районния съд в Линц да поощрява безопасното шофиране, нови механизми за ускоряване на съдебните процедури, представен от Техническия Университет и Министерството на Правосъдието на Финландия, и автоматизирана система за изпълнение на влезли в сила съдебни актове на Върховния съд на Словения. 
Наградата се връчва от 2005 г. от Съвета на Европа и Европейската комисия след състезание между практики на европейските съдилища по организация на работата на съда и провеждане на съдебните процедури, които заслужават да бъдат разпространявани като добри практики за усъвършенстване на европейските съдебни системи. 
За първи път през 2010 г. наградата се дава при състезание между практики на наказателното и гражданското правораздаване.