Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
13 Окт 2010

Семинар по наказателно правораздаване срещу непълнолетните

Прочетена 10730 пъти

На 15.10.2010 г. от 14.00 часа в Националния институт по правосъдие ще се проведе семинар по проблеми на съдебната практика по наказателни дела с непълнолетен подсъдим, организиран от УНИЦЕФ и Съюза на съдиите. Събитието се провежда под патронажа на Министъра на правосъдието в рамките на проекта ,,Единен индекс на показателите за престъпността сред децата" (съкр.,,Транслатор"), изпълняван от Съюза на съдиите с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ-България. Програмата на събитието включва дискусия по темите ,,Социо-демографския профил на осъдените непълнолетни през периода на прехода" (Любомир Стойчев, научен сътрудник, БАН), ,,Съдебната практика като фактор за управление на рисковете за престъпността на непълнолетните" (д-р Ива Пушкарова, гл.ас.по наказателно право в СУ, ръководител на изследователските проекти за детска престъпност на Съюза на съдиите в България), ,,Отговорностите към децата в риск" (Радка Стоянова, СРП). Лекция ще изнесе и Дан О ‘Донъл, експерт по закрила на правата на човека и младежко правосъдие, САЩ.