Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Окт 2010

Проект Юридически барометър

Прочетена 26020 пъти

На 12.10.2010 г. неправителствената организация Център за правни инициативи представи проекта "Юридически барометър" Ръководител на този проект е доц. Даниел Вълчев - преподавател в Юридическия факултет. "Юридически барометър" е гражданска инициатива за наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в държавата. Ще излиза 2 пъти годишно и всеки брой ще обхваща 6 месеца. Днес бяха представени количествените измервания на промените в законодателството и социологическо проучване, отразяващо виждането на гражданите за промените в законодателството, включително и отражението им върху работата на съда. В последното прави впечатление, че, колкото и да се твърди, че хората нямат доверие в съда, ако им бъдат нарушени правата, най-големият процент /39,6/ ще се обърнат към съда, 33,5 към полицията, 20,1 към прокуратурата и т.н. В дискусията взеха участие представители на Конституционния съд, университески преподаватели, представители на правни неправителствени организации, дипломати. При представянето на резултатите Даниел Вълчев изрично подчерта, че е станало традиция непрекъснато за всичко да бъде упрекван съдът, но малко хора си задават въпроса как съдът работи с това постоянно променящо се законодателство. ССБ беше представляван от говорителя. Цялото проучване може да се види на сайта на Центъра за правни инициативи - www.cli-bg.org