Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
07 Апр 2010

Международна конференция на тема: ,,Укрепване на Съюза на съдиите в България”

Прочетена 1431 пъти

Участваха делегации на Съюза на съдиите в България, Холандския съюз на съдебната власт и съдийските сдружения на Словакия, Словения и Република Хърватска. Домакин на конференцията беше Чешкият съюз на съдиите. 

Темите на конференцията включваха: 
1. Независимост на съда. Намеса на политическите власти в правораздаването. Организация и функциониране на съдебната власт. 
2. Кариерно развитие на съдията. 
3. Ролята на съдийските сдружения. Обмяна на добри практики и опит. 
Заседанията бяха организирани като обсъждане на казуси, представени от ССБ. 

Съюзът на съдиите в България бе представляван от Живко Желев (член на УС и представител на секция Стара Загора), Яни Гайдурлиев (член на УС и представител на секция Бургас), Аделина Троева (представител на секция Монтана), Таня Маринова (Председател на секция София - Районен съд) и Атанас Атанасов (член на ССБ от Софийски Апелативен съд). Делегацията се водеше от Ива Пушкарова, изпълнителен директор на ССБ и ръководител на проекта от българска страна. Делегациите на партньорите включваха членове на ръководствата им. 

Партньорите достигнаха до съгласие за изграждане на информационна мрежа помежду си, координирана от централата на Съюза на съдиите в България, и до изработване на заключителен документ, обобщаващ изводите на проведените обсъждания. Той ще бъде изготвен след като стенограмите от заседанията бъдат обработени. 

Конференцията се проведе в рамките на проект: ,,Укрепване на Съюза на съдиите в България”, изпълняван от Холандския Хелзинкски комитет, Съюза на съдиите в България, Чешкия Съюз на съдиите и Холандския съюз на съдебната власт с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандското правителство за 2007-2011 г.