Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
22 Май 2012

Прессъобщение на Съда на Европейския съюз

Прочетена 814 пъти

Престъпления, които попадат в областите на особено тежката престъпност, изброени в Договора за функционирането на Европейския Съюз, могат да обосноват мярка за експулсиране на гражданин на Съюза, дори да е живял повече от десет години в приемащата държава членка. 

Подобна мярка обаче е обусловена от обстоятелството поведението на съответното лице да представлява действителна и настояща заплаха, която засяга основен интерес на тази държава

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т  у  к