Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
11 Окт 2008

Организационно укрепване на ССБ

Прочетена 19929 пъти

Резюме на проекта

Водещ проблем: Непоследователното развитие на съдебната реформа в България, което се дължи на недостатъчен реформен капацитет в съдебната власт и несъвършена нормативна уредба, вреди на обществения образ на съдиите. ССБ, който е потенциално важен източник на експертиза и опит, може да се включи по-активно в реформата, само след като засили вътешната си сплотеност и професионалната компетентност на своите членове и като укрепи своята мисия и стратегия.

Обща цел: Независима съдебна власт, която отговаря на международните правосъдни стандарти и се ползва с доверието и уважение на българските граждани.

Проектна цел: Укрепване на капацитета на ССБ да участва активно в съдебната реформа и в усъвършенстването и прилагането на законодателството и след края ня проекта чрез:

 1. преразглеждане на мисията и възприемане на най-ефективните и ефикасни организационни структури за осъществяването й;
 2. намаляване на зависимостта на Съюза от външна финансова помощ.

  Методи за постигането на проектната цел:

  • Активизиране на членовете чрез учредяване на специализирани комисии в помощ на УС и обезпечаването им с нужната мотивация, познания и умения;
  • По-пълноценно използване на натрупаната експертиза и опит у сродни организации от държавите-членки на ЕС или държави, съответно ориентирани към ЕС;
  • Разработване на стратегия за осигуряване на дейностите по осъществяване на мисията след 2010.

  Основни дейности

  • Разработване и прилагане на Стратегически план 2008-2010
  • Серия консултации с членовете на УС, РУС, секциите и редовите членове
  • Годишни срещи на Общото събрание за 2008 г., за 2009 г. и за 2010 г. Учредяване на комисии към УС и обучение на членовете им, планиране на дейностите им и изпълнение на плановете
  • Обучение в организационни умения на членовете на РУС и 60 обикновени членове
  • Международна работна среща за обмен на организационен опит (2009 г.)
  • Международна работна среща – workshop (организационно укрепване)
  • Международна работна среща – workshop (прилагане на мерки и стратегии)
  • Вътрешна оценка чрез структурирани дискусии по оценяване
  • проект - може да изтеглите от   т  у  к
  • анкета - може да я изтеглите от  т  у  к
  • въпросник - може да го изтеглите от  т у к