Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
09 Авг 2006

Kоалиция за щадящо детето събиране на показания

Прочетена 15485 пъти

Продължителност: април 2008 г.
Партньори: Съюз на съдиите в България
Финансиран от: Тръст за гражданско общество в централна и източна Европа
Водеща организация: Институт по социални дейности и практики

Резюме на проекта

Водещ проблем: Прокурорите, съдиите, съдебните служители и съдебните експерти понастоящем нямат достатъчно познания в сферата на детската психология. Липсва познание и за начините, по които трябва да се общува с деца, жертви на престъпления, а в същото време възможностите за осигуряване на обучение в тази сфера са твърде ограничени. В резултат на това страда защитата на правата и интересите на деца, жертви на престъпление, които участват в правни процедури.

Обща цел: Да се изтъкне идеята за създаване на уютни и подходящи за децата стаи за разпит, както и да се предотврати допълнителното травмиране на децата чрез подготовката им за участие в съдебни процедури и чрез предоставянето на правна и психологическа подкрепа за тях и семействата им.

Проектна цел: Повишаване чувствителността и познанието на професионалните групи въвлечени в съдебни процедури, в които участват деца жертви и деца свидетели на престъпления;

Разпространение и налагане на модела за водене на разпит с деца свидетели в стаи и помещения подходящи за деца;

Предлагане на подкрепа за децата и за хората, полагащи грижи за тях;

Ускоряване процеса на подобрение на ситуацията на децата жертви на престъпления в съответствие с европейските норми и изисквания;

Подобряване на практиките за водене на разпит с деца.

 

Можете да изтеглите проекта от   т  у  к