Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
22 Апр 2013

График на семинарите

Прочетена 1527 пъти
Уважаеми колеги, в изпълнение на приетата програма за обучение, Съюзът на съдиите в България е организирал следните семинари:
 
29 март - СРС - тема "Групиране на наказанията"
Лектори: Валя Рушанова, Иван Ранчев
 
26 април - Разград - тема "Отстранимите съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на НПК, допуснати в хода на досъдебното и съдебно производство, като основания за връщане на делото на прокурора, съответно на първа инстанция. Конкретните разпоредби, чието приложение представлява интерес са: чл. 248 ал.1, т.3, чл. 288 т.1, чл. 335 ал.2 вр. с чл. 348 ал.3 т. 1, т.2 и т.3 от НПК."
Лектор: Мирослава Тодорова 
 
17 май - СРС - тема "Трудово право"
Лектор: проф. Васил Мръчков
 
30,31 май - Русе - тема "Комуникация на съда с медиите", "Възмездяващо и/или възстановяващо правосъдие", "Реабилитация", "Съдебна медиация в България", Дейност на Комисията по натовареност на ВСС
Лектори: Нели Куцкова, Румен Петров,  Методи Лалов, Владимир Вълков, Калин Калпакчиев 
 
 28 юни - Благоевград - тема "Практиката на ЕСПЧ по чл. 10 ЕКПЧОС и значението й по делата за обида и клевета"
Лектор: Мирослава Тодорова 
 
18 октомври - Варна - теми "Новите положения в новия Семеен кодекс", "Актуална практика по ЗСПЗЗ"
Лектори: Стилияна Григорова, Красимир Влахов
 
18 октомври - Благоевград - тема "Електронен документ и електронен подпис"
Лектори: Борислав Белазелков и Георги Димитров