Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
28 Фев 2011

Съдебна практика по правата на човека - Бюлетин 5 на БАПЧ

Прочетена 607 пъти
Бюлетинът "Съдебна практика по правата на човека" се издава от
Фондация "Български адвокати за правата на човека" от октомври 2010 г. 
 
Бюлетинът съдържа кратко резюме на решенията, постановени през съответния
месец от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и
подбрани решения по дела срещу други държави,както и решения на Съда на
Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
Отразяват се и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското правителство,
които поставят значими или нови проблеми в защитата на правата на човека в
България. 
Бюлетинът се публикува на страницата на Съюза на съдиите със съгласието
на издателя.
Бюлетин 5 може да изтеглите от  т  у  к