Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
31 Авг 2011

Бюлетин Съдебна практика по правата на човека, бр. 10

Прочетена 602 пъти
Уважаеми колеги, 
 
Представяме  Ви десети брой на бюлетин "Съдебна практика
по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати
за правата на човека".
 
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през
месец юни 2011 г. от Европейския съд по правата на човека по дела
срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави,
както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата
на правата на човека. 
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет
страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org 
С цел продължаването на издаването на Бюлетина и неговото подобряване,
бихме искали да Ви помолим да попълните следната анкета:
 
Пълният текст на бюлетин 10 може да изтеглите от  т  у  к