Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Сеп 2012

Бюлетин Съдебна практика по правата на човека,бр.21

Прочетена 665 пъти
Уважаеми колеги, 
 
Представяме на вниманието Ви двадесет и първи брой на бюлетин "Съдебна
практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати
за правата на човека". Същият може да прочетете  т  у  к:
В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец юни
2012 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и
подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на
Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. 
 
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата
на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org.