Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Фев 2013

Трета среща на работната група по натовареност

Прочетена 1337 пъти
На 09.02.2013г. в гр.Банкя се проведе третата работна среща на съдиите, организирана от ССБ във връзка с разработване на критерии и национални стандарти за измерване натовареността на магистратите. Работните срещи са по Проект на Съюза, финансиран от Фондация"Америка за България.
 
На работната среща взеха участие съдии от различните географски райони на страната и от всички нива в съдебната система /районни, окръжни, апелативни и върховни съдии от ВКС и ВАС/.В работната среща взе участие и експерта Христо Иванов от БИПИ.
 
Гост и участник в работната среща бе съдия Калин Калпакчиев, който е член на ВСС и Председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към Съвета, а модератор на срещата бе съдия Мирослава Тодорова.
 
Съдия Калпакчиев сподели със съдиите резултата до момента от работата на ръководената от него Комисия във ВСС и взетото решение за актуализиране на Статистическите шифри за образуване на съдебните дела във всички съдебни инстанции, както и решението за провеждане на национална анкета с всички съдии относно времевата им ангажираност при разглеждането на съдебните дела, от която информация да бъдат изведени обективни измерители за правната и фактическа сложност на делата.Тези измерители ще бъдат интегрирани при определянето на разумна норма за натовареност на магистратите, а последната следва да бъде приета и утвърдена от ВСС.
 
Съдиите формираха фокус групи по граждански и наказателни дела и формулираха съдържанието на анкетите, във връзка с националното анкетиране на магистратите, което ще се организира и проведе от ВСС.Дискутиран бе и електронен вариант за попълване на анкетите, чрез използуването на специален софтуер за тази цел, разработен от съдии в гр.Варна.
 
Срещата за определяне на норма на натовареност на магистратите се организира от Съюза на съдиите в България и  се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.