Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
16 Апр 2013

Четвърта среща за натовареност на магистратите

Прочетена 1630 пъти
На 12 и 13 април 2013г. в гр.София се проведе Четвъртата среща на работната група на ССБ във връзка с изработването на критерии и норма за натовареността на магистратите. 
 
Модератор на работната среща бе съдия Калин Калпакчиев, който е Председател Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт при ВСС.
На работната среща присъстваха съдии от всички нива в съдебната система /районни, окръжни, административни, апелативни съдилища и ВКС/.
 
Магистратите направиха своите предложения за актуализация и допълнение на Статистическите шифри за образуване на делата, които се утвърждават и унифицират от ВСС и се обсъди окончателното съдържание на анкетите, чрез които Комисията , ръководена от съдия Калпакчиев при ВСС ще направи национално проучване сред магистратите за критериите, по които може обективно да се оценява тежестта на делата.
 
 
Срещата за определяне на норма за натовареност на магистратите се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.