Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
22 Ное 2010

Отчет за дейността на ССБ за 2010 г.

Прочетена 1084 пъти
Съдържание: 
 
1.Организационно развитие
2.Дейности в подкрепа на професионалната квалификация на съдиите и развитието на правораздаването
3.Политики в подкрепа на независимостта на съдебната власт 
4.Партньорства 
5.Финансиране 
 
Пълният текст на Отчета можете да изтеглите от  т у к