Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Май 2007

Отчет за дейността на ССБ за 2008 г.

Прочетена 1115 пъти
Съдържание
 
1. Вътрешно организационно развитие
2. Защита на професионалните интереси на съдиите и участие в изработването на нормативни актове    
3. Професионална квалификация на съдиите
4. Медийна политика и връзки с обществеността
5. Контакти със сродни професионални организации и неправителствения сектор
6. Международни контакти
7. Финансов отчет
 
Пълният текст на Отчета можете да изтеглите от  т у к