Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
03 Юни 2013

Семинар за съдиите от Русенски съдебен район

Прочетена 1414 пъти

На 30 и 31 май 2013 г. Съюзът на съдиите в България проведе семинар за съдиите в Русенски съдебен район.

Присъстваха районни и окръжни съдии от Русе и Бяла, както и председателите на Административен съд Русе, Окръжен съд Русе и Районен съд Русе - съдия Елга Цонева, съдия Даринка Алексиева и съдия Венцислав Василев. 

 Семинарът се проведе в Мраморната зала на Окръжен съд Русе, ет. 2 и премина при следната 

 
ПРОГРАМА:
 
30 май 2013г. (четвъртък)
 
14:00-14:30    Откриване
                     Таня Маринова – Председател на УС на ССБ
                     Мирослава Тодорова – Изпълнителен директор на ССБ
14:30-15:30    “Реабилитация“
                      Лектор – Методи Лалов – Председател на СРС
15:30-16:30   Възмездяващо и/или възстановяващо правосъдие?
                     Лектор – Румен Петров – д.н. НБУ
16:30-18:00    Среща със съдии и русенски журналисти - „Комуникацията на съда с медиите“
                     Лектор – Нели Куцкова – съдия в Апелативен съд, София, журналист 
 
 31 май 2013г. (петък)
 
09:30-11:00    "Съдебна медиация в България" (Случаи от практиката)
                     Лектор – Владимир Вълков – съдия СРС
11:00-12:00    Дейността на Комисията по натовареността на ВСС за дефиниране на допустима норма за      индивидуалната натовареност на съдията
                     Лектор – Калин Калпакчиев – член на ВСС и председател на Комисията по натовареност на ВСС
12:00-13:00    Обща дискусия по поставени допълнителни въпроси от съдиите от русенските  съдилища
 
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.