Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Апр 2013

Семинар за съдиите в Разградски съдебен район

Прочетена 1145 пъти

На 26 април 2013 г. в сградата на Окръжен/Районен съд в Разград бе проведен семинар за съдиите от Разградски съдебен район, ораганизиран от Съюза на съдиите в България.

Семинарът бе на тема "Отстранимите съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на НПК, допуснати в хода на досъдебното и съдебно производство, като основания за връщане на делото на прокурора, съответно на първа инстанция. Конкретните разпоредби, чието приложение представлява интерес са: чл. 248 ал.1, т.3, чл. 288 т.1, чл. 335 ал.2 вр. с чл. 348 ал.3 т. 1, т.2 и т.3 от НПК." с лектор Мирослава Тодорова - изпълнителен директор на ССБ. Гост беше и съдия Атанас Атанасов - член на УС на ССБ.

На семинара присъстваха съдии и прокурори от Окръжен съд Разград, Районен съд Разград, Районен съд Исперих и Районен съд Кубрат.

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.