Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
02 Юли 2013

Становище по проекта за правила за командироване

Прочетена 18470 пъти
"Уважаеми членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет,
 
Представям на вниманието Ви писмено становище по проекта за правила за командироване от името на ССБ, тъй като обемният дневен ред за днешното заседание предполага усилия, които са непропорционални на резултатите, които наблюдаваме от началото на заседанията на Гражданския съвет.
 
Необяснимо е обстоятелството, че отново не е включена в дневния ред точка за обсъждането на готовите до този момент доклади от проверките за случайно разпределение на делата, въпреки че това е един от най-наболелите проблеми и на предишното заседание на Гражданския съвет беше прието решение да се включи за обсъждане в следващото заседание..."
 
Текстът на становището можете да прочетете  т у к