Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
01 Юли 2013

Обучение в Благоевград

Прочетена 1560 пъти
28.06.2013г. в Съдебната палата на Благоевград, Изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, направи презентация на тема "Обида и клевета съгласно практиката на Съда по правата на човека в Страсбург".
 
На презентацията присъстваха магистрати от Благоевградски съдебен регион , както и проявили интерес към темата разследващи полицаи, адвокати и студенти в специалност "право" на ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград .
 
Обучението бе организирано с партньорството на Съюза на съдиите в България и Окръжен съд -Благоевград , а модератор на мероприятието бе зам.председателят на Окръжен съд-Благоевград и ръководител на Наказателното отделение , съдия Татяна Андонова.
 
Съдия Тодорова запозна магистратите с основните и най-актуални решения на Съда в Страсбург по презентираната тема, постановени по водени дела както срещу България, така и срещу други страни в ЕС.След презентацията и дискусията по темата, съдия Андонова изрази от името на благоевградските си колеги солидарността и подкрепата към съдия Тодорова за отстояване на принципите в работата на съдиите и съдийската независимост при решаването на делата.
 
 
 
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.