Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
30 Авг 2013

Проект „Полово-базирано насилие: Протоколи за защита на жертвите и ефективност на заповедите за защита. Към ефикасно приложение на Директива 2011/99/EU”.

Прочетена 18148 пъти

През 2013г. стартира проект „Полово-базирано насилие: Протоколи за защита на жертвите и ефективност на заповедите за защита. Към ефикасно приложение на Директива 2011/99/EU.”, финансиран по Програма ДАФНЕ ІІІ на Главна дирекция „Правосъдие” на Европейската комисия.

Съюзът на съдиите в България участва като организация – партньор на координаторите на проекта – Университетът Ровира и Вергилий, Тарагона, Испания и Автономния университет на Барселона, Испания. Партньор по проекта е и Университетът на гр.Шчечин, Полша. В рамките на проекта е предвидено ССБ да участва с екип от професионалисти – съдиите от СГС Емил Дечев и Атанас Атанасов, както и адв.Светла Маргаритова, която освен практикуващ юрист и активен член на Фондация Български адвокати за защита правата на човека, е и университетски прeподавател.

Основните дейности, които ще се осъществят в рамките на двегодишния период на изпълнение на проекта са:
-    изследване на същестуващото състояние по защитата на правата на жертви на престъпление и по-специално на жертви на домашно насилие в държавите от ЕС;
-    изготвяне на наръчник, обобщаващ това състояние, както и съществуващите актове в ЕС за хармонизация на правото в областта на защитата на жертвите на домашно насилие с цел установяване на индикатори за правилно приложение на Директива 2011/99/EU на Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за защита;
-    организиране на обучения в страните на организациите – участници в проекта, на практици, ангажирани в мерките за защита на жертви от насилие.

Предвидено е изготвените по проекта документи да бъдат преведени и разпространени в страните на участниците в проекта. Планирано е през втората половина на 2014г. да се проведе обучението в България на професионалисти, работещи в области, свързани със защита на жертви от насилие, като ССБ организира семинар с 8 лектори и 50 участници. На интернет страницата на Съюза ще бъдат публикувани изготвените в рамките на дейностите по проекта документи. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалната страница на същия проект: www.epogender.eu.