Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
11 Ное 2013

Писмо до представителите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт относно бюджет 2014

Прочетена 12832 пъти

"...Недостигът на финансов ресурс, който е необходим за нормалното функциониране на съдебната система, води до широк набор от недостатъци, които се изразяват в неподходящ материален ресурс за изпълнение на задълженията и пълна липса на подпомагане, от което се нуждаят съдиите за адекватно изпълнение на задълженията си (квалифицирани служители, съдебни помощници, достъп до електронни документационни източници и други). Така с години най-натоварените в страната - в София и Варна, и много по-малки съдилища бяха оставени да работят в унизителни условия на труд, без да се обезпечи решаването на проблема със сградите им..."

"... в продължителен период от време икономическите аспекти надделяват при обсъждането на важните структурни промени в съдебната власт и ефикасността й. Убедени сме, че приемането и разпределението на бюджета на съдебната система пряко отразяват постигнатото съгласие между трите власти дали да се провежда реформа в съдебната и в каква степен..."

"... апелираме  незабавно да се сформира консултативна група между представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на финансите,Министерство на правосъдието и Парламента, която да извърши анализ какви средства са необходими за нормалното функциониране и провеждане на предвидените реформи в съдебната система..."

Целия текст на писмото можете да прочетете  т у к   или в прикачения документ.