Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
19 Ное 2013

Правила за случайното разпределение на делата

Прочетена 14231 пъти

Съюзът на съдиите в България и още 5 организации от Гражданския съвет към ВСС изпратиха съвместно писмо  до Висшия съдебен съвет относно Правилата за случайно разпределение на делата, в което се казва:

"... В предложените за обсъждане Правила за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища сте приели, че до въвеждането на единен централизиран софтуер за случайно разпределение на делата, инсталиран на сървър във ВСС, в съдилищата ще „се използва специализирания продукт LawChoice”. С решение от 31.10.2013 г. (т. 13.2 от протокола) се запазва използването и на модула за случайно разпределение в системата за управление на съдебните дела АСУД, където е въведен, и се предвижда да се „доработи” продукта LawChoice.

Останаха напълно неясни мотивите за избора на ВСС да запази използването на компрометирания продукт LawChoice в повечето съдилища вместо доказалата надеждността си програма АСУД. Не обявихте и техническите изисквания към програмата за случайно разпределение на делата, на които трябва да отговаря „доработката” на програмата LawChoice и които се очаква да залегнат в основата на бъдещия единен централизиран продукт за разпределение на делата...

... Заявяваме, че няма да участваме в обсъждането на проекта за правилата докато не се изготви независима експертна оценка на двата продукта, защото би било напълно безпредметно приемането на правила без изясняването на най-важния специализиран въпрос за защитеността на софтуерните продукти.

Същевременно, за да можем да можем да се включим в усилията на ВСС предлагаме Съветът да вземе решение, с което да се предприемат конкретни дейности..."

Целият текст на писмото можете да прочетете  т у к  или в прикачения документ.