Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Ян 2014

Предложение към Етичната комисия на Висшия съдебен съвет

Прочетена 14965 пъти

"...Несъмнено значително по-лесно е да се обобщят правилата за безпристрастност и дължимо поведение от магистратите при упражняване на професионалната им дейност, отколкото тези извън съда. Основната цел на Етичната комисия е да установява стандарта за съдържанието и значението на етичните норми и да бъде естествен коректив на недопустимото служебно и обществено поведение. Тази дейност трябва да се разграничава от закононарушенията и основанията за образуване на дисциплинарно производство. Затова очакваме решенията Ви да не се изчерпват със становище, че не е извършено нарушение, а отправяме настоятелно искане към Вас да извършвате задълбочени проверки по поставените проблеми и публично да оповестите събраната при тях информация..."

Текстът на писмото можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.