Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Ян 2014

Обучение на тема "Домашно насилие: правозащитни проблеми"

Прочетена 1421 пъти

Съюзът на съдиите в България и Български Хелзинкски комитет организират съвместно обучение на  тема: „Домашно насилие:  правозащитни  проблеми“

Обучението ще се проведе на 31 януари 2014 г .,  петък, в Софийски  районен съд, Трето гражданско  отделение, ул. Съборна” № 9,  етаж 4, зала 2 и ще премине при следната

П Р О Г Р А М А

09:50 ч. -  10:00 ч.        Откриване
10:00 ч. – 10:30 ч.        Преглед на международна  юриспруденция: ЕСПЧ.
                                    адв. Маргарита  Илиева, БХК 
10:30 ч. – 11:00 ч.        Обсъждане
11:00 ч. – 11:15 ч.        Почивка
11:15 ч. – 11:45 ч.        Преглед на  международна юриспруденция: ЕСПЧ и Комитета  за  премахване  на дискриминацията срещу жените  (продължение).  Висящ случай.
                                   адв. Маргарита  Илиева, БХК
11:45 ч. – 12:15 ч.        Обсъждане

 В прикачения документ можете да прочетете Препоръка на Съвета на министрите при Съвета на Европа от 2002 г. относно защитата на жените от насилие.