Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
03 Фев 2014

Съюзът на съдиите в България обявява, че започва вътрешно-съсловни консултации за издигане на кандидатура за главен инспектор на ИВСС от професионалната общност

Прочетена 1907 пъти
Провалът на последната процедура за избор на главен инспектор и тежката институционална криза на ИВСС, намерили критично отражение и в доклада на Европейската комисия, налагат проявата на отговорен подход от страна на професионалната ни организация, застъпвала последователно и неотклонно позиция, че номинираните за този пост следва да са образец на висок професионализъм и изключителен интегритет.
 
С решение от 29.01.2014 г. Правната комисия при НС предоставя разумен срок за подготовка за номинации, което позволява издигането на кандидатурата от  професионалната общност да протече в условията на прозрачност и при ясен регламент. Заявяваме своето намерение да ползваме всички достижения на неправителствените организации, развиващи авторитетна дейност за реформиране на съдебната система, за провеждането на процес по прозрачно излъчване на кандидатура, чиито професионализъм и почтеност са извън всякакво съмнение и са единственият решаващ мотив за отличаването й.
 
В близките дни УС на ССБ ще обсъди и огласи профила, на който следва да отговарят кандидатите за главен инспектор. Ще обяви и правилата за протичане на консултацията в професионалната общност и за номинирането на кандидати, така че да бъде гарантирана пълна прозрачност на процедурата и възможност за участие на всички желаещи в равнопоставени условия.
 
ССБ декларира позицията си, че излъчената от професионалните среди кандидатура ще бъде представена пред цялата общественост, в рамките на публичен формат и обявен предварително ясен регламент, осигуряващ видимост на обективните показатели за вземане на решение и съответно ясна отговорност за тях.