Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Фев 2014

Реформиране на модела на администриране на съдебната власт

Прочетена 1025 пъти
На 8 и 9 февруари 2014 г. разширеният УС на ССБ проведе работна среща в гр. Банкя.
 
В работната среща се включиха председателят на ССБ съдия Таня Маринова, членове на УС на ССБ , изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, председатели и членове на комисии към УС на ССБ, както и съдии от различните съдебни географски райони и нива на съдебната система.
 
Срещата премина при следната програма:
 
1. Обсъждане на конференцията, която ССБ проведе на 07.02.214 г. с участието на министъра на правосъдието. Беше представена позицията, която е изразила министър Златанова на предложената от ССБ концепция за комплексни мерки за промяна на модела на администриране на съдебната власт за укрепване на независимостта на съда и за повишаване на доверието вътре в общността,  и на авторитета на съдебната власт пред гражданите.
Обсъжда се предложената цялостна реформа на институтите на конкурсите и атестирането. В основата да стои разбирането, че се оценява индивидуалната работа на конкретен човек и на това как би се справил на новото място, а оценяващите да бъдат овластени с доверието на общността поради по-големия им опит и проявения професионализъм.
 
2. Обсъждане на процедурата по излъчване на кандидатура за главен инспектор в ИВСС. Примане на профил на кандидата. Определяне на процедура за номиниране.
 
3. Обсъждане на позицията на ССБ относно отводите на съдии  по повод на дело срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Приемане на становище.
 

4. Обсъждане работата на комисиите към УС на ССБ, избиране на нови председатели на комисии, определяне на дейностите.


 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България