Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
24 Фев 2014

Номиниране на кандидати за длъжността "главен инспектор"

Прочетена 2784 пъти
Уважаеми колеги,
Управителният съвет на ССБ Ви уведомява, че в първоначално обявения срок – до 21.02.2014г. постъпиха номинации за девет съдии, които да бъдат излъчени в рамките на вътрешносъсловните консултации като възможни кандидати за главен съдебен инспектор. След проверка за съответствието на номинациите с обявените рамки на вътрешносъсловните консултации и с изискванията на закона към кандидатите за наличие на конкретно установена продължителност на професионален стаж, УС на ССБ осъществи контакт с номинираните съдии, като част от тях поискаха да им бъде дадено допълнително време, за да вземат решение дали са съгласни да продължи участието им като кандидати в по-нататъшните етапи от вътрешносъсловната консултация. Като обсъди това желание на номинираните колеги, УС на ССБ реши да удължи до 28.02.2014г. срока за представяне на номинации за кандидати за главен съдебен инспектор. Призоваваме в така удължения срок активно да обсъдите със своите колеги по месторабота кои са подходящите представители на професионалното ни съсловие, които притежават качествата, посочени в очертания профил на кандидата за длъжността и да ги номинирате мотивирано с писма, изпратени до официалния адрес на ССБ.