Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
01 Мар 2014

Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето

Прочетена 1010 пъти

Приети от Комитета на министрите
на Съвета на Европа
на 17 ноември 2010 г.
и обяснителен меморандум

 

Програма на Съвета на Европа
„Да изградим Европа за и със децата“
www.coe.int/children

 

За да прочетете, моля натиснете   т у к