Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
01 Мар 2014

Способи за справяне с натовареността (намаляване на постъплението на дела в съдилищата) в Норвегия чрез алтернативни способи за решаване на конфликтите и укрепване на доверието

Прочетена 683 пъти
Публикуваната по-долу информация е предоставена на Съюза на съдиите в България от г-н Франк Егил Холм – старши експерт в Съдебния съвет на Кралство Норвегия. Достъпната на английски power point презентация беше представена от него на проведената на 16.12.2013г. в НИП работна среща на тема „Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система на индивидуално и институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии”. Срещата е част от дейностите по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” изпълняван от ВСС по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
 
Можете да прочетете информацията  т у к   или в прикачения документ.