Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
23 Мар 2014

Обръщение към народните представители относно кандидатури за Главен инспектор на Инспектората към ВСС

Прочетена 2077 пъти
"Уважаеми народни представители,
 
На 21.03.2014 г. инициираната от Съюза на съдиите в България вътрешносъсловна консултация приключи с публичното изслушване на съдиите, дали съгласието си да бъдат издигнати кандидатурите им за главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Всички участвали в публичното обсъждане оценяват високо проведения откровен разговор за проблемите в съдебната система, мястото и ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет като орган, призван да предлага и реализира работещи решения за подобряване на работата на съда, прокуратурата и следствието. За задълбоченото и съдържателно качество на проведената дискусия съществен принос имат всички съдии с активна позиция и неправителствените организации, които се включиха в процеса и заедно поставиха за обсъждане повече от сто въпроса за различни аспекти от дейността на главния съдебен инспектор. Считаме, че така проведеното публично обсъждане показа, че гражданското общество има вътрешен потенциал и е способно да генерира общи идеи и да подкрепя общи предложения за усъвършенстване на отношенията в обществото и ефективното функциониране на институциите..."

 

Цялото обръщение на 12-те професионални и неправителствени организации можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.