Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Мар 2014

Лекция за правото на ЕС

Прочетена 1904 пъти
Международната магистърска програма „Право на ЕС”
в Юридическия факултет на Софийския университет
организира за трети път
Дни на европейското правосъдие в България
Първа лектория от поредицата, посветена на 50-годишнината от историческото решение на Съда на ЕС по делото Costa / ENEL
(със съдействието на Френския институт в България)
 
 „Съюзното и националното право: френското виждане за йерархията на нормите, директния ефект и преюдициалните запитвания”
    
Лектор:
съдия Ив Гунен (Yves Gounin),
член на Държавния съвет (с функции на Върховен административен съд) на Франция
 
сряда, 26 март 2014 г. 18.00 ч., 224 ауд. на ЮФ на СУ
Осигурен е пълен експертен превод