Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Май 2014

Семинар в Шумен

Прочетена 2515 пъти
На 9 май 2014 г. Съюзът на съдиите в България проведе семинар за съдиите от съдебен район Шумен на тема "Отстранимите съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на НПК, допуснати в хода на досъдебното и съдебно производство, като основания за връщане на делото на прокурора, съответно на първа инстанция. Конкретните разпоредби, чието приложение представлява интерес са: чл. 248 ал.1, т.3, чл. 288 т.1, чл. 335 ал.2 вр. с чл. 348 ал.3 т. 1, т.2 и т.3 от НПК" с лектори  съдия Мирослава Тодорова и съдия Атанас Атанасов.
 
На семинара присъстваха съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицаи от Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.