Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
29 Апр 2014

Човекът под тогата

Прочетена 9875 пъти
Човекът под тогата Личен архив

Материалът е взет от интернет сайта на "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" - Judicialprofiles.bg, поддържан от Български институт за правни инициативи (БИПИ)

Защо етичните ни задължения като граждани е добре да са само началната точка на етичната ни отговорност като юристи

Повече от тридесет годинин Бенджамин Байсел e съдебен адвокат (в Калифорния "съдебен адвокат" или "trial attorney" e адвокат, който специализира във воденето на съдебни дела, докато други се занимават преимуществено с изследователска дейност б.а.), oбучител и автор. Работил е и като държавен експерт по етичните въпроси. Той е консултант и вещо лице в казуси, свързани с правната и политическа етика. Бен Байсел е водещият адвокат в юридическия екип по историческото дело на Върховния съд на щата Калифорния City of Santa Barbara v. Adamson (1980) 27 Cal. 3d 123. Съавтор е на бестселъра Ladies and Gentlemen of the Jury: Greatest Closing Arguments in Modern Law, за чието изготвяне е проучил стотици казуси. Като вещо лице, Бен Байсел успява да представи сложните етически концепции в обясним за заседателите вид, разбирайки какво те намират за убедително. Като професор по право винаги е изготвял и систематизирал информация по начин, който да бъде понятен за неговите студенти. Работейки като автор, колумнист и коментатор по правни теми в радио и телевизия, Байсел е изградил опит в ползването на разбираеми метафори за разясняването на сложни юридически концепции. Бен Байсел е наш гост в априлското издание на рубриката "Човекът под тогата" в Judicialprofiles.bg