Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
19 Май 2014

Атестиране на съдиите

Прочетена 1360 пъти

На 17 и 18 май 2014 г.  в с. Арбанаси се проведе работна среща на тема "Атестиране на съдиите".

Участие в срещата взеха председателят на УС на ССБ Таня Маринова, Мими Фурнаджиева - член на УС на ССБ, Капка Костова - съдия във ВКС, съдии от съдилищата в  София, Смолян, Плевен, Бургас, Разград и Шумен.

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Структура и организация на атестационните комисии

2. Цели,  за които да служи атестирането

3. Механизъм,  по който ефективно и обективно да се осъществява атестирането

4. Критерии за формиране на оценката

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България