Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
31 Ян 2014

Дискусия за необходимостта от реформиране на модела на конкурсите

Прочетена 966 пъти
На 31 януари се проведе професионална дискусия за необходимостта от реформиране на модела на конкурсите за повишаване и преместване в Конферентната зала на Съдебната палата с участие на 25 съдии от Върховния касационен съд, Софийския апелативен съд, Софийския градски съд, Софийския районен съд. Част от съдиите са членове на изпитните комисии в конкурсите през 2013 г. и членове на различни състави на ВСС.
 
Участниците споделиха конкретните си впечатления от недостатъците и положителните страни на конкурсите и се обединиха около конкретни предложения, които биха подобрили качеството на атестирането и процедурата за повишаване.  Върховните съдии изразиха желание да се запознаят по-задълбочено с предложенията на ССБ за изменение на ЗСВ и подкрепиха идеята да се представят на министъра на правосъдието.