Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
04 Юли 2014

Изследване натовареността на съдиите

Прочетена 1277 пъти

Уважаеми колеги,

Публикуваме линк, който води към страницата на ВСС, подраздела на Комисията по натовареност, раздел специално за изследването. Там са публикувани обръщение на председателя на Комисията по натовареност Калин Калпакчиев към съдиите - във видео-формат и в текстов формат и резултатите от пилотното изследване на натовареността.
 
Там ще бъдат публикувани и указания за попълване на електронните въпросници. Всеки съдия ще получи на  индивидуалния си имейл (личен или служебен) линк, който да го отвежда към въпросника, за да го попълва, така че никой друг - нито негов колега, нито членове на  ВСС  или администрацията, ще имат достъп до  отговорите. Данните, които се попълват ще се записват на сървъра на изследователската агенция "TNS BBSS", която е извършила техническото изработване на електронните въпросици и която ще извърши  анализа  на получените данни, математическите изчисления и накрая ще подаде обработени резултати.

Линк към страницата на ВСС