Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
20 Сеп 2014

Представяне на книга

Прочетена 12372 пъти

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите е съорганизатор на представянето на книгата „Семейните отношения в променящия се свят“ и дискусия по поставените проблеми.    

Книгата предлага мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.   

Един от основните фокуси на книгата е уредбата на отношенията между родителите и децата. Представена е позиция по българската дискусия за правата на майките или на бащите и за интересите на детето при прекратяване на брака. Критично е осмислена позицията на законодателя и на съдебната практика за решаването на споровете между родителите. Представени са и идеи за промени както в законодателството за семейството, така и при тълкуването му в контекста на съвременните тенденции в поведението на членовете на семейството и в интерес на децата.   

В книгата са публикувани статии, които предлагат класически и смели интерпретации на брака и съжителството без брак. Автори в сборника са университетски преподаватели, практикуващи юристи и студенти от България, Полша, Холандия, Испания, както и икономисти и социолози.  

Представянето на книгата и дискусия по поставените в нея въпроси ще се състои на 28.10.2014 г. (вторник), от 14:00 ч. в Конферентната зала на ВКС. Очакваме Ви!