Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Окт 2014

Среща на съвипускниците от НИП, випуск 2013 г.

Прочетена 1236 пъти

На 10-12 октомври 2014г. в гр. Банкя се проведе среща-дискусия  на съвипускници от НИП - випуск 2013 г., на която присъстваха 25 младши съдии от различни нива и географски райони на съдебната система.

Срещата се проведе при следната ПРОГРАМА:

„Практически проблеми по делата от административно-наказателен характер“
Лектор:        Таня Маринова – съдия в Софийски районен съд

Дискусия по материално-правни проблеми на вещното право и делбата
Лектор:         Светлана Калинова – съдия във ВКС

Дискусия  „Човешки отношения и съдебна практика“
Лектор:         Румен Петров, преподавател в НБУ

Срещата на съвипускниците се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България