Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
28 Окт 2014

Без съдебна реформа ще продължим да се отдалечаваме от правовата държава

Прочетена 12136 пъти

Интервю на Доротея Дачкова със съдия Нели Куцкова, в. Сега, бр. 5124/27 октомври 2014 г.

"- Г-жо Куцкова, как оценявате проекта за актуализация на стратегията за съдебна реформа?

- Оценявам го положително. Съюзът на съдиите в България и аз лично активно участвахме в обсъждането още на основния вариант на стратегията, приет през 2010 г. - по времето, когато министър на правосъдието беше министър Маргарита Попова. Имаме богата национална практика с програми и стратегии, които биват приемани с аплодисменти, а после с години събират прах. Затова се радвам, че в случая имаме нещо, което много рядко се случва - приемственост.

- Реалистични ли са набелязаните мерки? Кои ви се струват най-спешни и най-ключови?

- Мерките са съвсем реалистични. В самата стратегия са подредени по спешност - има срокове за изпълнение. Най-спешно за мен е тази стратегия да бъде приета с необходимата интелигентност и сериозност от следващото правителство и новия парламент. За мен много важно е, на първо място, да се изпълнят идеите за конституиране на Висшия съдебен съвет (ВСС), за пряк избор на членовете от съдебната квота, за разделянето на съвета на две. Изключително важна е също и промяната на дисциплинарното производство, тъй като в момента наблюдаваме едно средновековно инквизиционно производство по налагане на наказания - този, който предлага санкцията, той участва и в налагането й..."