Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
03 Ное 2014

Годишно общо събрание за 2014 г.

Прочетена 1471 пъти


На 31 октомври и 1 ноември 2014 г. в  гр. Пловдив се проведе годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2014 г.
 
Гости на събранието бяха проф. Лазар Груев - Председател на ВКС, Н.Пр. Том ван Оорсхот - посланик на Кралство Нидерландия в България, г-н Христо Иванов - Министър на правосъдието,  адв. Валентин Брайков - член на Борда на директорите на Фондация Америка за България, г-н Ленко Ленков - Програмен директор "Гражданско общество и демократични институции" във Фондация Америка за България, г-н Драгомир Йорданов - Директор на НИП, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Десислав Данов - БИПИ, г-жа Иванка Иванова - Директор на правната програма на Институт Отворено общество, г-н Георги Милков - Център на НПО Разград.
 
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС на ССБ за изминалия период - Таня Маринова - Председател на УС на ССБ;

2. Доклад на Контролния съвет - Николай Гунчев - Председател на КС на ССБ;

3. Приемане на отчета на УС и освобождаването му от отговорност.

По нейна молба със заявени лични и семейни причини Управителният съвет освободи Таня Маринова като председател. На нейно място за председател беше избран Борислав Белазелков - съдия от ВКС. Таня Маринова остава член на УС.
Заради възникнала несъвместимост поради назначаването му за заместник-министър на правосъдието и по негова молба Общото събрание освободи Петко Петков като член на УС.

4. Организационни въпроси.

5. Представяне на дейностите по разработване на юридическата дисциплина „Устройство и организация на съдебната власт", която обхваща всички въпроси за юридическия статус на съдията, правоотношението,  за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната му компетентност за служебния му статут, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му; създаване на електронен сайт с библиотека, която включва всички устройствени и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, важни съдебни решения на национални, чуждестранни и международни съдилища, международноправи актове и научни разбработки за статуса на съдиите и независимостта на съдебната власт -  от съдия Мирослава Тодорова и  Калин Калпакчиев - член на ВСС

6. Представяне на холандския модел за обществена оценка качеството на управление на съдилищата – конституиране, правомощия и дейност на комисиите за външна инспекция на съдилищата
Лектор: г-жа Лизет ван Берген - съдия в Апелативен съд Амстердам и ръководител на проекта за външни инспекции на съдилищата

7. Второ направление на дейността за измерване на натовареността – холандската методология за определяне цената на правосъдието и очертаване на съдебната карта
Лектор: г-н Клейн Схипхорст – член на Съвета на съдебната власт в Кралство Нидерландия

8. Новата международночастноправна уредба на гражданските и търговските дела в сила от 10.01.2015 г.  – представяне на основните промени по Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Брюксел Iа)
Лектор: д-р Боряна Мусева, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски"; адвокат към Софийска адвокатска колегия