Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Ное 2014

Отчет за дейността на ССБ за 2014 г.

Прочетена 1036 пъти

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Вътрешно организационно развитие
2. Дейности в подкрепа на независимостта на съдебната власт
3. Международна дейност
4. Партньорства със сродни професионални организации и неправителствения сектор
5. Партньорство с медиите
6. Финансов отчет

Пълният текст на Отчета можете да изтеглите от т у к

7. Доклад на Контролния съвет на ССБ