Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
30 Дек 2014

Бюлетин Съдебна практика по правата на човека, бр.31 и каталог

Прочетена 1107 пъти

Уважаеми колеги,
 
Представяме на вниманието Ви тридесет и първи брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец юли и август 2014 г. от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека.
 
Бюлетин 31 и каталога можете да намерите в прикачените документи.
 
Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org.