Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
13 Ян 2015

Членство на ССБ в МЕДЕЛ

Прочетена 12660 пъти

Уважеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че в изминалата 2014г., след обсъждане на кандидатурата на Съюза на съдиите в България на проведени заседания на административния съвет в Брага, Португалия през февруари същата година и на Общото събрание в Барселона, Испания през ноември същата година, нашата организация беше приета за член на МЕДЕЛ. МЕДЕЛ /Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertésе/ е международна асоциация на съдийски и прокурорски организации от Германия, Белгия, Испания, Португалия, Италия, Гърция, Полша, Чехия, Румъния, Сърбия, Турция и Молдова. Асоциацията е основана на 15-ти юни 1985г. в Страсбург.

Съгласно Устава, основните й цели са: установяване на общ дебат между магистрати от различни страни за подкрепа на интеграцията в Европейската общност; защита на независимостта на съдебната власт; демократизация на съдебната власт в сферите на професионалното развитие и аспектите на вътрешната независимост; зачитане на ценностите на демократичното общество, основани на върховенството на закона; отстояване на гражданските права на магистратите за свободно събиране, сдружаване и изразяване, включително и на правата им да формират професионални организации и да предприемат общи действия; гарантиране от страна на съдебната власт на службата й в полза на публичния интерес, съответстваща на принципа на прозрачността, позволяващ граждански контрол върху нейното функциониране; повишаване на демократичната правна култура чрез обмяна на информация и обучение по общи теми. Срещи на организацията се провеждат два или три пъти годишно, като в рамките им се дискутират проблеми, свързани с независимостта на съдебната власт, нейното добро управление и правни въпроси. През 2014г. в рамките на такива срещи са обсъждани въпросите със създаването и действието на Единната европейска прокуратура, системите за професионално обучение на магистратите и проблемите на съветите на съдебната власт. При всяка една от срещите членуващите в МЕДЕЛ магистратски организации информират останалите за проблемите в сферата на правосъдието в своите държави, особено свързаните с независимостта на съдебната власт. Въз основа на тази информация от страна на МЕДЕЛ се предприемат действия, като обръщения към съответните национални власти, извършване на оценка на състоянието на независимостта на съдебната власт в конкретната държава, информиране на институциите на Европейския съюз. МЕДЕЛ работи активно по формирането на единни стандарти за устройството и гарантирането на независимостта на органите на съдебната власт в страните от Европейския съюз.