Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Ян 2015

Подобряването на работната среда и условията на труд на магистратите в неравнопоставено социално положение

Прочетена 758 пъти
На 10 януари 2015 г. в гр. София се проведе кръгла маса, на която се обсъдиха предложения за подобряването на работната среда и условията на труд на магистратите в неравнопоставено социално положение, включително – необходимостта от законодателни промени.

Участие в срещата взеха съдии от съдилищата в   Айтос, Ловеч, Луковит, Нови Пазар, Пирдоп и София

Срещата премина при следния дневен ред:

1.    Правила, гарантиращи социалната защита на магистрати в неравнопоставено социално положение – обхват на защитата по отношение на лицата и във времето.


2.    Определяне на обема на правата, които защитата трябва да включва, в това число и командироването или преместването на магистрат в друг съд/прокуратура на основание чл. 194 ЗСВ. Натовареност. 

3.    Органи и процедури за взимане на решението за прилагането на социална защита.

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България