Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
22 Дек 2014

Когато съдии пишат отворени писма до ВСС, значи проблемът е сериозен

Прочетена 11820 пъти

Интервю на Петя Владимирова със съдия Стою Згуров, в. Дневник, 22 декември 2014 г.

"...Висшият съдебен съвет най-сетне се отказа от системата за случайно разпределение Лоу чойс, защо с такова закъснение според вас?

- Мисля, че ВСС предприе стъпка в правилната посока, защото според мен подобна система действително следва да бъде базирана на един сървър и това да е този на ВСС.

Въпреки това не мисля, че предприетите мерки разрешават напълно проблема.
Системата за случайно разпределение на делата действително не би била толкова важна, ако обществото имаше по-високо доверие в съда и в частност в административните ръководители на съдилищата, но обществените очаквания и ситуацията, в която се намираме, налагат случайното разпределение да функционира като гаранция срещу евентуално преднамерено разпределение на делата със съмнителна цел.

Но още по-важното е, при положение, че все пак някъде бъде извършено неслучайно разпределение на дело, да съществува механизъм за своевременното отчитане на подобно нарушение от самата система, което да е видимо за всеки, без за целта да са необходими специални знания в областта на компютърните технологии.

Не без значение е това, че системата за случайно разпределение на делата освен противокорупционна функция изпълнява и роля за обезпечаване на равномерната натовареност на магистратите, поради което тя би следвало да бъде елемент от цялостна, единна, уеб базирана деловодна система, която да се използва от всички съдилища и чиято функционалност да допринесе за облекчаване работата на магистратите.

Отдавна неправителствени организации алармираха, че системата Law choice не е надеждна, но членовете на съвета явно прецениха, че изпращането на протоколите в реално време е достатъчна гаранция за преодоляване несъвършенствата на системата, и отказаха да я сменят.

Оказа се, че не е било достатъчно - експертите установяват, че при евентуална манипулация в тази система не остават следи, което пък води до това, че не може по категоричен начин да се отговори налице ли е нарушение, а и да се ангажира отговорността на съответния отговорен субект..."