Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
24 Ян 2015

Общ коментар № 1 (2014) на Комитета за правата на хората с увреждания

Прочетена 1470 пъти

Общ коментар № 1 (2014) на Комитета за правата на хората с увреждания по чл. 12 "Равнопоставеност пред закона" от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Коментарът може да откриете тук, в прикачения файл или на официалната интернет страница на МП: http://mjs.bg/48/