Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
25 Ян 2015

Решение 1 BvR 357/05 на Федералния конституционен съд на Германия

Прочетена 11893 пъти

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание статия, в която се обсъжда Решение 1 BvR 357/05 от 15 февруари 2006 г. на Федералния конституционен съд на Германия. Статията е публикувана в German Law Journal, ISSN-е 2071-8322, бр. 9, № 2, 2008 г., стр. 184 до стр. 193.

Решението обявява за противоконституционна разпоредба oт Закона за безопасността на въздухоплаването, която въвежда възможност силите за сигурност да свалят пътнически самолет (с пасажери и екипаж на борда), ако би могло да се предположи, че е отвлечен от терористи и се е превърнал в оръжие, което може да бъде използвано срещу живота на други граждани и свалянето е единственото средство за предотвратяване на тази непосредствена опасност.

Законодателните промени се обосновават с необходимостта от засилени мерки за гарантиране на националната сигурност след терористичния акт от 11.09.2001 г. Те обаче предизвикват противоречиви реакции и сериозен професионален и обществен дебат в Германия за това може ли смъртта на невинни пътници да бъде оправдана с предположението, че тя постига спасение за други човешки същества, които иначе биха загубили живота си, ако самолетът достигне земята? Съвместима ли е подобна държавна намеса с конституционната защита на правото на живот и на човешко достойнство; допустимо ли е да се узакони умишленото лишаване от живот на хора, намиращи се в подобна безпомощна ситуация?

Съдът задълбочено обсъжда поставените въпроси, излага подробни правни съображения и утвърждава, че човешкият живот и достойнство се ползват с еднаква конституционна защита, без значение каква е продължителността на живота на отделния човек, а правото на живот и човешко достойнство на един не може да се противопоставя на правото на живот и човешко достойнство на мнозина, защото е недопустимо да бъде обезценявано човешкото достойнство на пътниците чрез решение, което определя, че техният живот притежава по-малка стойност от животите, които се стремят да бъдат спасени.  Съдът изтъква, че при положение че държавата разполага едностранно с живота на лицата на борда на самолета, те сами по себе си са жертви, нуждаещи се от защита, а им се отказва зачитането на тяхната ценност, което се дължи на всяко човешко същество.

В заключение Федералният конституционен съд отхвърля като несъвместима с Основния закон концепцията, че едно лице е задължено да жертва живота си в интерес на държавата, ако това е единственият възможен начин за защита на общността от атаки, целящи нейното разрушение.

Решението става полезна основа за сериозни дебати в юридическите общности по света  за допустимите ограничения на основните човешки права по съображения за увеличените рискове за национална сигурност.

Статията може да откриете тук или в прикачения файл.