Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Ян 2015

Отворено писмо от съдии в Административен съд Варна

Прочетена 1934 пъти

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет, Етичната комисия към ВСС, министъра на правосъдието, председателя на Върховния админситративен съд, Съюза на съдиите и Европейската комисия отворено писмо от съдии в Административен съд Варна.

Публикуваме и следните документи във връзка с отвореното писмо:

1. Разпореждане за свикване на общо събрание на съдиите

2. Предложение на съдиите от Второ отделение за промяна в дневния ред на общото събрание

3. Допълнение към oтвореното писмо